Reklamácie a záruka

Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave a v prípade poškodenia obalu, skontrolovať tovar. O poškodení tovaru ihneď informujte prepravcu i predávajúceho.
Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 3 dní od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom (objednavky@hravo.sk), telefonicky alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

-          názov a typ tovaru ktorý reklamujete

-          dôvod reklamácie (popis vady)

-          dátum nákupu – číslo objednávky

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie školských tašiek a vakov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku). O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. Zistíte ho na doklade o kúpe – faktúra, pokladničný blok, dodací list... Tento doklad si preto starostlivo uchovajte.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.